welkom
Zo werken wij als Uitvaartvereniging St.Barbara Wervershoof

Uitvaartvereniging St. Barbara Wervershoof zorgt er voor dat de kwaliteit van haar dienstverlening op het niveau is wat de leden daarvan mogen verwachten. Uitvaartvereniging St. Barbara is lid van het FKB. Het FKB is de samenwerkende koepel van uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. Het FKB heeft een gedragscode ontwikkeld.
Deze door het FKB ontwikkelde gedragscode gaat uit van twee toetsmomenten.De eerste toets betreft een collectieve toets om te beoordelen of de gezamenlijke bestuurders de belangen van de leden voldoende kunnen behartigen. De tweede toets betreft de toets voor welke dienstverlening de vereniging staat. Beide toetsmomenten zijn onderstaand verder uitgewerkt
De gedragscode voor de bestuurders heeft de volgende uitgangspunten:

De vereniging heeft voldoende goede bestuursleden met deskundigheid en integriteit.
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers en kennen geen professionele bestuurders.
De vereniging volgt de aanwijzingen van de actuaris.
De vereniging werkt met vaste uitvaartverzorgers, die op de hoogte zijn van de werkwijze en doelstellingen van de vereniging.

De vereniging voldoet hiermee aan de collectieve toets zoals opgesteld door het FKB. De uitgangspunten voor welke dienstverlening wij staan, zijn vertaald naar de volgende werkwijze zoals die door de uitvaartverzorgers van de vereniging worden gehanteerd:

De uitvaartverzorger die de uitvaarten van de vereniging verzorgt:
1. Dient de wensen van de overledene/nabestaanden uit te voeren binnen de grenzen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
2. Heeft een flexibel instelling en beschikt over vakmanschap en toont initiatief.
3. Is een onafhankelijk en betrouwbaar adviseur met respect voor elke godsdienst en overtuiging.
4. Zal zich flexibel opstellen in het maken van afspraken voor bezoek van rouwkamer / uitvaartcentrum.
5. Zal gebruik maken van een aannameformulier waarin op duidelijke wijze de afspraken rond de uitvaart worden vastgelegd, en indien gewenst een overzichtelijke kostenraming.
6. Zal samen met eventuele medewerkers zorgdragen voor een representatieve en stijlvolle verzorging van de uitvaart.
7. Heeft een open oor en oog voor behoeften van de nabestaanden zowel in de informatiefase als in de periode na afloop van het verzorgen van de uitvaart.
8. Heeft een geheimhoudingsplicht en zal met respect en terughoudendheid omgaan met alle gegevens van de overledene en de nabestaanden.
9. Is altijd bereikbaar op telefoonnummer 06-50 96 30 29.
10. Is in geval van overlijden, in overleg met de nabestaanden, zo snel mogelijk ter plaatse en streeft er naar dat de begeleiding van de uitvaart en het contact met de nabestaanden zoveel mogelijk gebeurd door dezelfde persoon.
11. Spant zich in om zijn/haar professionele kennis op een hoger niveau te brengen.
12. Houdt zich aan deze vastgestelde werkwijze alsmede alle van belang zijnde wet- en regelgeving.

Uitvaartvereniging St. Barbara en de uitvaartverzorgers streven er naar deze gedragscode ten volle tot uitvoering te brengen. Als bijlage bij de factuur van de uitvaartverzorging, krijgen de nabestaanden van de vereniging een formulier toegezonden waarin zij kunnen aangeven wat er goed is gegaan of wat er niet naar wens is verlopen.
Heeft u dit formulier niet meer of wilt u in zijn algemeenheid reageren op deze gedragscode, klik dan hier. Dan kunt u in een mailbericht uw reactie weergeven.
uitvaartverzorgers
bestuur
lidmaatschap
dienstenpakket
laatste wensen-formulier
jaarvergaderingen
dragersverhaal
contact
privacyverklaring