welkom
Waarom lid worden van onze vereniging?

Onze vereniging is het beste geďnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Daardoor zijn wij, wat betreft de uitvaartverzorging goedkoper dan de commerciële uitvaartverzorgers.

Inkopen als lid

Als men lid is van onze vereniging dan gaat men vanaf 18 jaar contributie betalen. Kinderen zijn gratis, mits ingeschreven en als beide ouders lid zijn. De contributie bedraagt € 13,- en wordt jaarlijks automatisch geďncasseerd. Wordt men op latere leeftijd lid van de vereniging dan dient men zich in te kopen. De inkoopsom is afhankelijk van de leeftijd. Zie de volgende formule: uw leeftijd min 18 jaar = ... jaar, maal € 13,- daar bij opgeteld het percentage dat achter uw leeftijd staat.
In onderstaand model zijn de bedragen aangegeven, rechts staan enkele rekenvoorbeelden.

leeftijd toeslag leeftijd inkoopsom
18-30 geen 31 13 x €13= €169 €169,00
30-39 geen 39 21 x €13= €273 €273,00
40-49 10% 40 22 x €13= €286 +10% €314,60
50-59 15% 49 31 x €13= €403 +10% €443,30
60-69 20% 50 32 x €13= €416 +15% €478,40
>70 25% 59 41 x €13= €533 +15% €612,95
60 42 x €13= €546 +20% €655,20
70 52 x €13= €676 +25% €845,00


Vergoeding bij overlijden nieuwe leden

De vereniging is de laatste tijd geconfronteerd geweest met vragen en/of opmerkingen over de inkoopregeling bij nieuwe leden en het lid worden van de vereniging kort voor het moment van overlijden.
In de statuten van de vereniging is hier wel iets over geregeld. In die zin dat bij ieder nieuw lid het bestuur beslist of de aanmelding geaccepteerd wordt. Het bestuur heeft dus de mogelijkheid een aanmelding met opgave van redenen te weigeren.
Het bestuur ziet wel dat voor nieuwe leden de inkoopkosten hoog kunnen zijn. Daarnaast acht het bestuur het niet wenselijk allerhande toetsingscriteria te hanteren bij het toelaten van nieuwe leden.
Het bestuur komt hierdoor met het volgende voorstel: (klik hier om verder te lezen:) In de ledenvergadering d.d. 3 juni 2015 is dit voorstel goedgekeurd.

Aanmelden als lid

Voor inlichtingen en aanmelding als lid zie: Inschrijven
uitvaartverzorgers
bestuur
dienstenpakket
laatste wensen-formulier
jaarvergaderingen
dragersverhaal
contact
privacyverklaring