welkom
Waarom lid worden van onze vereniging?

Onze vereniging is het beste geďnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Daardoor zijn wij, wat betreft de uitvaartverzorging goedkoper dan de commerciële uitvaartverzorgers.

Aanmelden als lid

Voor inlichtingen en aanmelding als lid zie: Inschrijven

Verhuisberichten

Uitvaartvereniging St. Barbara wil haar ledenbestand graag up to date houden. Hierbij is van belang dat de juiste adressen in het ledenbestand staan.
Wij verzoeken u dan ook om bij een verhuizing naar een nieuw adres dit ook aan ons door te geven. Dit kan door een mailbericht te zenden naar het e-mailadres ledenadministratie@barbara-wervershoof.nl

Inkopen als lid

Als men lid is van onze vereniging dan gaat men vanaf 18 jaar contributie betalen. Kinderen zijn gratis, mits ingeschreven en als beide ouders lid zijn. De contributie bedraagt € 15,- en wordt jaarlijks automatisch geďncasseerd. Wordt men op latere leeftijd lid van de vereniging dan dient men zich in te kopen. De inkoopsom is afhankelijk van de leeftijd. Zie de volgende formule: uw leeftijd min 18 jaar = ... jaar, maal € 15,- daar bij opgeteld het percentage dat achter uw leeftijd staat.
In onderstaand model zijn de bedragen aangegeven, rechts staan enkele rekenvoorbeelden.

leeftijd toeslag leeftijd inkoopsom
18-30 geen 31 13 x €15= €195 €195,00
30-39 geen 39 21 x €15= €315 €315,00
40-49 10% 40 22 x €15= €330 +10% €363,00
50-59 15% 49 31 x €15= €465 +10% €512,00
60-69 20% 50 32 x €15= €480 +15% €552,00
>70 25% 59 41 x €15= €615 +15% €707,00
60 42 x €15= €630 +20% €756,00
70 52 x €15= €780 +25% €975,00

Vergoeding bij overlijden nieuwe leden

De vereniging is de laatste tijd geconfronteerd geweest met vragen en/of opmerkingen over de inkoopregeling bij nieuwe leden en het lid worden van de vereniging kort voor het moment van overlijden.
In de statuten van de vereniging is hier wel iets over geregeld. In die zin dat bij ieder nieuw lid het bestuur beslist of de aanmelding geaccepteerd wordt. Het bestuur heeft dus de mogelijkheid een aanmelding met opgave van redenen te weigeren.
Het bestuur ziet wel dat voor nieuwe leden de inkoopkosten hoog kunnen zijn. Daarnaast acht het bestuur het niet wenselijk allerhande toetsingscriteria te hanteren bij het toelaten van nieuwe leden.
Het bestuur komt hierdoor met het volgende voorstel: (klik hier om verder te lezen:) In de ledenvergadering d.d. 3 juni 2015 is dit voorstel goedgekeurd.

uitvaartverzorgers
bestuur
zo werken wij
dienstenpakket
laatste wensen-formulier
jaarvergaderingen
dragersverhaal
contact
privacyverklaring