welkom
Uitvaartvereniging “St. Barbara” is op de onderstaande manieren bereikbaar:

Melden van een overlijden

Als u in verband met een overlijden in contact wilt treden met één van onze uitvaartleidsters, dan kan dit via telefoonnummer 06-50963029. Onze uitvaartleidsters zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Gebruik dit nummer niet voor andere vragen of meldingen!!

Vragen lidmaatschap en aan- of afmelden als lid van Uitvaartvereniging St. Barbara

Heeft u vragen over uw lidmaatschap of wilt u zich aanmelden bij Uitvaartvereniging “St Barbara”, gebruik dan bij het tabblad lidmaatschap “aanmelden als lid” en gebruik het daarvoor bestemde formulier.
Wanneer u zich wilt afmelden als lid, dan kunt u rechtstreeks een mailbericht zenden naar het e-mail adres : ledenadministratie@barbara-wervershoof.nl onder vermelding van uw naam en adres gegevens. Uw geboortedatum is hierbij ook van belang.

Vragen over financiële aangelegenheden

Heeft u vragen over de jaarlijkse contributie of over een door u ontvangen factuur wegens het verzorgen van een uitvaart, dan kunt u rechtstreeks een mailbericht zenden naar de penningmeester via het e-mail adres: penningmeester@barbara-wervershoof.nl

Algemene vragen en/of opmerkingen

Heeft u algemene vragen of algemene opmerkingen dan kunt u rechtstreeks een mailbericht zenden naar de secretaris via het e-mailadres info@barbara-wervershoof.nl

Voor algemene vragen en/of opmerkingen kunt u de secretaris ook telefonisch bereiken via 0228-582400
uitvaartverzorgers
bestuur
lidmaatschap
zo werken wij
dienstenpakket
laatste wensen-formulier
jaarvergaderingen
dragersverhaal
privacyverklaring