welkom
Servicepakket

De diensten van de uitvaartleidster die door de vereniging voor leden (bijna) kosteloos worden geleverd zijn vastgelegd in het servicepakket.

Om de uitvaart zo veel mogelijk naar de wens van de nabestaanden te laten verlopen, wordt er de laatste jaren steeds meer gevraagd van de uitvaartleidster. De gevraagde extra diensten vallen veelal niet binnen het vastgestelde servicepakket. Om meer duidelijkheid te geven, is het servicepakket opnieuw vastgesteld en begrensd. Werkzaamheden die buiten het servicepakket vallen, zullen als extra uren in rekening worden gebracht. Mocht zich zon situatie voordoen, dan zal de uitvaartleidster aangeven dat het werkzaamheden betreffen die buiten het servicepakket vallen en als extra uren in rekening zullen worden gebracht.

In onderstaand document is het huidige servicepakket beschreven en zijn voorbeelden aangegeven welke werkzaamheden buiten het servicepakket vallen en tegen extra uurtarief in rekening zullen worden gebracht.

Link naar het document Sevicepakket

Wanneer bepaalde diensten uit het servicepakket niet worden gebruikt, wordt dit niet gecompenseerd.
Wanneer door de nabestaanden zonder overleg een opdracht tot uitvaartverzorging aan derden wordt verstrekt, worden er geen kosten vergoed.
uitvaartverzorgers
bestuur
lidmaatschap
zo werken wij
laatste wensen-formulier
jaarvergaderingen
dragersverhaal
contact
privacyverklaring